Viri financiranja
Da bi lahko zaživela, potrebuje vsaka dobra ideja tudi finančna sredstva. In da bi idejo iz faze dokazovanja zasnove pripeljali na trg, so potrebna sredstva za raziskave in razvoj, trženje ter prodajo. Veliko pozornost namenjamo prav vsem področjem, saj vam lahko le tako zagotovimo vrhunski izdelek. In zato smo izjemno hvaležni za vsa sredstva, ki jih prejmemo.
Projekt Lab Label je dobil podporo za naslednje dejavnosti:

PROJEKT

Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost« 2020–2021 (JR CzK 2020–2021)
Razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost« se izvaja pod okriljem Ministrstva za kulturo in je ključni del projekta Center za kreativnost. Javni razpis je namenjen ustvarjalcem in podjetjem v fazi razvoja idej ali prototipov, ustvarjalnim podjetjem v fazi rasti in širitve ter podjetjem iz drugih poslovnih sektorjev, ki želijo sodelovati z ustvarjalci, oblikovalci oz. se udejstvovati na področju upravljanja oblikovanja ter v drugih ustvarjalnih procesih z namenom prestrukturiranja dela in portfelja izdelkov.
Za razvoj projekta »Lab Label – kreativni in inovativni laboratorijski plašči« smo v kategoriji »Kreativni Start-Up” prejeli sredstva v višini 45.000,00 EUR.
Dejavnost sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
https://eu-skladi.si/

PROJEKT

Video vsebine podjetja Pharsol za tuje trge

Glavni cilj dejavnosti je bila izdelava video vsebin za promocijo naših edinstvenih laboratorijskih plaščev na tujih trgih. Cilj je bil izdelati dva video posnetka, namenjena promociji na različnih platformah družbenih medijev, ki prikazujeta vse prednosti naših dizajnerskih laboratorijskih plaščev.
Za ta projekt smo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov digitalizacije prodajnih poti in marketinškega gradiva za promocijo na tujih trgih prejeli sredstva v skupni višini 4.970,00 EUR.
Dejavnost sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.